Реклама на банка “Токуда”

Анимирана реклама, отбелязваща навършването на 25 години, откакто банка “Токуда” работят на българския пазар.

Може да гледате

  • Онлайн

ПО КАКВО РАБОТИХМЕ В ПРОЕКТА

  • От край до край: консултации относно идеята, писане на сценарий, сториборд, дизайн на герои, дизайн на декора, анимация и постпродукция

Детайли на проекта

  • Година: 2019
  • Времетраене: 30”
  • Техника: Дигитална 2D анимация
  • Езици: български